Hiring Borth Family Centre

Mae Canolfan Deuluol y Borth yn lle croesawgar, cyfeillgar i'r teulu, os ydych chi'n meddwl y gallai fod yn le addas ar gyfer eich grŵp, sefydliad, cyflwyniadau, cysylltiadau teuluol, cyrsiau, clybiau

Mae gan ein safle ddau fannau sydd wedi'u diffinio'n glir - neuadd canolig ac ardal garped gyda llai o gegin, cyfleusterau toiled, cyfleusterau newid babanod, teganau dan do ac awyr agored.

Borth Family Centre is a welcoming, family friendly place, if you think that it might be a place that would suit your group, organisation, presentations, family contacts, courses, clubs

Our premises have two clearly defined spaces - a mid sized hall area and a smaller carpeted area with adjoining fully fitted kitchen, toilet facilities, baby changing facilities, indoor and outdoor toys can also be made available.

contact us